MANDO ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ŁÓDŹ TOMASZ WYMYSŁOWSKI
Licencja państwowa 23008
Strona głównaO nasUsługiProdukty
Strona główna

INFORMACJA O FIRMIE

Mando - Zarządzanie Nieruchomościami  to  profesjonalny  i odpowiedzialny zarządca nieruchomości. Działa z myślą o zaoferowaniu klientom fachowej obsługi nieruchomości. Zgromadzona przez lata wiedza i doświadczenie  dostarczają naszym  klientom pełnej wiedzy na temat rynku nieruchomości, co pomaga im w podejmowaniu optymalnych decyzji w zakresie gospodarowania ich nieruchomościami. Zakres obowiązków  zarządcy wynika z treści zawartej umowy oraz z przepisów obowiązującego prawa.

 

Proponujemy Państwu nowoczesną usługę zarządzania nieruchomością, obsługę finansowo-księgową oraz pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości, a także niskie koszty usług.

Wdrażamy nowoczesne metody pracy – sprawdzone procedury, ciągle doskonalone i usprawniane, nowoczesne oprogramowanie firmy ZUI Mieszczanin w zakresie obsługi finansowo-księgowej jak i technicznej, natomiast  po uzgodnieniach sposobów komunikacji i raportowania  dostęp do kartotek księgowych i rozliczeń przez internet.

Naszą domeną jest obsługa Wspólnot Mieszkaniowych jak  również nieruchomości komercyjnych (budynki biurowe), nieruchomości prywatnych właścicieli ( budynków wielorodzinnych) i spółdzielni mieszkaniowych.

Zarządzanie sprawuje właściciel biura Mando, Tomasz Wymysłowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego - posiadający licencję państwową nr. 23008 uprawniającą do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami, posiadający również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami do sumy gwarancyjnej 50 000 Euro. Wiedzę i doświadczenie zarządzającego potwierdzają także :

- ukończone studia podyplomowe w zakresie „ Zarządzania nieruchomościami” na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Zarządzania Nieruchomościami w Warszawie,

- zaświadczenie nr. 718/2004 o ukończeniu kursu specjalistycznego UMiRM-GN-3/40-70/2004 w zakresie zarządzania nieruchomościami ustalonego przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast,

- certyfikat nr. 40/I/1997  ukończenia Studium „ Zarządzanie Nieruchomościami” opracowanego przez prof. dr hab. Ewę Kucharską -Stasiak i przedstawionego w Departamencie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości C.U.M. i R.M.

Mando - Zarządzanie Nieruchomościami współpracuje z adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami, geodetami i rzeczoznawcami majątkowymi  gwarantującymi odpowiedni poziom usług. W trosce o Państwa interesy reprezentujemy Wspólnotę/Właścicieli występując na podstawie udzielonych nam pełnomocnictw przed sądami, urzędami i wszelkimi instytucjami, skutecznie egzekwując powierzone nam zadania .

 


 
Strona głównaO nasUsługiProdukty